Arbeid en Gezondheid

Werk zorgt voor inkomen, maar ook voor plezier. Het geeft voldoening en een gevoel van verbondenheid. Wetenschappelijk onderzoek toont zelfs aan dat arbeid voor mensen als medicijn kan werken. Werk is dus belangrijk om je gezond te voelen. En die gezondheid bepaalt weer in hoeverre jij je werk uit kan voeren.

Maar niet iedereen kan altijd naar vol vermogen meedoen. Fysieke klachten, psychische problemen en problemen thuis of op het werk, kunnen je werk belemmeren. In het domein arbeid en gezondheid zetten artsen hun medische kennis in om alle mensen op weg te helpen naar een goede balans in arbeid en gezondheid.

Specialismen

Er zijn twee specialismen in het domein arbeid en gezondheid: bedrijfsarts en verzekeringsarts.

Wat is je rol als bedrijfsarts?

Als bedrijfsarts ben je geneeskundig specialist op het gebied van werk en gezondheid. Daarbij adviseer je werknemers en werkgevers. Wanneer een werknemer ziek is, zorg je voor deskundige begeleiding en advies tijdens ziekte en re-integratie voor werknemer en werkgever. Ook wanneer een werknemer niet ziek is, kan deze met vragen over gezondheid en werk bij de bedrijfsarts terecht. Op organisatieniveau draag je bij aan gezonde bedrijven met vitale medewerkers en veilige werkomstandigheden. Je signaleert en werkt mee aan het voorkomen van beroepsziekten en arbeidsongeschiktheid. Daarbij werk je samen met andere (arbo)professionals.

Wat is je rol als verzekeringsarts?

Als verzekeringsarts stel je vast of een cliënt ziek is of gebreken heeft waardoor hij of zij niet in staat is om te werken. Met jouw medische deskundigheid onderzoek je lichamelijke en psychische belemmeringen. Als verzekeringsarts bij UWV beoordeel je en begeleid je mensen die aanspraak doen op een werknemersverzekering zoals WIA of Ziektewet. Een verzekeringsarts in de private sector, beoordeelt mensen die een particuliere verzekering hebben afgesloten voor bijvoorbeeld letselschade of een arbeidsongeschiktheidsverzekering. In alle gevallen kijk je niet alleen naar het medische verhaal, maar ook naar de totale situatie van de cliënt. Dus ook naar het sociale aspect. Dit verwerk je tot een advies of beslissing, met de sociale wetgeving en juridische afspraken als kader. Je verantwoordt je daarmee aan de cliënt en aan de maatschappij.

Meer informatie

Deel dit artikel: