De maatschappelijke impact van ziek-zijn

Vaak speelt er meer dan alleen de medische oorzaak’

20 april 2023 | Kristel Weerdesteijn staat als verzekeringsarts bij UWV met de voeten in de klei én is inhoudelijk verantwoordelijk voor de academie van het instituut. Ze weet als geen ander dat ziekte desastreuze gevolgen kan hebben. ‘Ziek-zijn heeft een grote maatschappelijke impact op mensen.’

Als geregistreerd verzekeringsarts is Kristel zich steeds bewuster geworden van de gevolgen van een medische aandoening voor het welzijn van mensen. ‘Mensen die niet kunnen werken, missen de basis van structuur en regelmaat in hun leven. Ze hebben minder contact met anderen en schamen zich soms omdat ze niet voor hun eigen inkomen kunnen zorgen. Als verzekeringsarts kan ik mensen helpen om weer volop in het leven en de maatschappij te staan.’

Wat je wél kan doen

Kristel wil mensen ervan bewustmaken dat ze niet alleen bezig hoeven zijn met hun ziekte en herstel. Maar dat ze juist ook kijken naar wat ze wél kunnen na een behandeling of operatie. Als voorbeeld geeft ze de leraar die thuis kwam te zitten na een nieroperatie. ‘Het advies om rustig aan te doen viel hem zwaar; hij miste de collega’s en leerlingen op school en voelde zich steeds ongelukkiger worden. Samen keken we naar zijn mogelijkheden en bleek hij in staat om een paar uur per dag zittend les te geven. Dat gaf hem veel voldoening en het droeg positief bij aan zijn herstel.’

Niet alleen medisch

Als verzekeringsarts neemt Kristel de tijd om een breder beeld van de patiënt te krijgen. ‘Wij kijken niet alleen naar het medisch probleem, maar ook naar de psychosociale omgeving van een patiënt. Vaak speelt er meer dan alleen de medische oorzaak. Als iemand bijvoorbeeld het wet- en regelsysteem van UWV niet snapt, zorgt dat voor frustratie. Dat helpt niet in het herstel. Ik neem mensen in zo’n geval eerst mee in de regelgeving of wijs ze op financiële mogelijkheden. Daarmee help je ze verder.’

Kennis van verschillende disciplines

Precies in die brede aanpak zit voor haar de kracht van de verzekeringsarts. ‘We moeten weten wat er op medisch gebied aan de hand is. Dus moet je je kennis bijhouden over nieuwe behandelingen en ziektebeelden. Nu krijgt long-covid bijvoorbeeld veel aandacht.’ Voor de verzekeringsarts komt daar de psychosociale component voor genezing en preventie bij. ‘Je moet achterhalen wat iemand met een bepaalde problematiek wel kan.’ Dat alles speelt voor de verzekeringsarts binnen een constant veranderende wet- en regelgeving. ‘We denken inmiddels anders over arbeidsbeperkingen dan tien jaar geleden. Dat bepaalt ook hoe je als verzekeringsarts moet beoordelen.’

Eigen loopbaan bepalen

De variatie aan onderwerpen binnen het domein arbeid en gezondheid biedt veel mogelijkheden om je eigen loopbaan vorm te geven. Verzekeringsartsen werken niet alleen bij UWV, maar ook bij private verzekeringsmaatschappijen. Vanwege je geneeskundige en sociaalmaatschappelijke kennis kan je op veel gebieden bijdragen aan het domein arbeid en gezondheid. ‘Je kunt je verdiepen in zaken als arbeidsongeschiktheid of preventie, promotieonderzoek doen of juist meer in de breedte de uitdaging zoeken. Zo ben ik zelf sinds enkele jaren UWV-opleider. Ik leid aiossen, aniossen, medisch secretaresses en sociaal medisch verpleegkundigen op. Dat houdt me scherp en op de hoogte van ontwikkelingen. Dat is nodig, want arbeid en gezondheid is een dynamisch vakgebied met veel verdiepingsmogelijkheden.’


Lees ook:

Deel dit artikel: