Raamplan artsenopleiding

Elk umc biedt een bachelor- en masteropleiding tot basisarts. De inhoud en de algemene eindtermen waaraan de opleiding moet voldoen, zijn beschreven in het door de NFU opgestelde Raamplan Artsopleiding. Op basis van het raamplan kunnen de acht geneeskundeopleidingen hun curriculum zelf vormgeven. In mei 2020 werd het nieuwste raamplan gepubliceerd: Raamplan Artsopleiding 2020.

De arts van de toekomst

De vraag die in het huidige raamplan centraal staat: ‘Wat zijn de belangrijkste competenties die de arts anno 2025 moet hebben?’ In het raamplan zijn preventie, het voorkomen van onnodige zorg en het belang van een persoonsgerichte benadering belangrijke thema’s. Ook het zien van de burger en patiënt als partner en als onderdeel van het onderwijs staan benoemd.

Loopbaan buiten het ziekenhuis

Zo’n 70% van de artsen werkt niet in het ziekenhuis, maar daarbuiten, als huisarts, in de sociale geneeskunde of preventieve gezondheidszorg. Daarom gaat dit raamplan ook uitgebreid in op carrièreperspectieven buiten de medisch-specialistische zorg. Want de artsen buiten het ziekenhuis worden steeds belangrijker bij het beantwoorden van de zorgvragen uit de samenleving, gezien de uitdagingen waar de maatschappij voor staat.

Ga naar het Raamplan artsopleiding 2020

 

Deel dit artikel: