Leefstijl & preventie

We gaan met Linda Battes en Manuela de Klaver in gesprek over leefstijl en preventie. ‘Gelukkig is er binnen de geneeskunde naast medische factoren ook steeds meer aandacht voor andere zaken’

Taboes bespreekbaar maken

Jean-Michel en Jeffrey over geneeskunde, drijfveren en arbeid & gezondheid. ‘Ik besefte dat ik geen idee had wat een bedrijfsarts doet’

Aandacht voor ‘de hele mens’

‘Werk en gezondheid hebben alles met elkaar te maken.’ Bedrijfsarts Tessa Kouwenhoven – Pasmooij, en adviseur verzekeringsarts Heefan Cheung over hun persoonlijke drijfveren en de liefde voor hun vak.

Wat hebben arbeid en gezondheid met elkaar te maken?

‘Gezondheid is het grootste goed, zeggen we vaak. Voor velen staat werk daarna op de tweede plek. Die twee beïnvloeden elkaar ook: werk is belangrijk om je gezond te voelen en de mate van gezondheid bepaalt weer in hoeverre je het werk kan uitvoeren,’ aldus bedrijfsarts Tessa Kouwenhoven – Pasmooij.

Er zijn toch al best veel professionals die zich bezighouden met de werkende mens, zoals hr-adviseurs, bedrijfsmaatschappelijk werkers, loopbaancoaches en arbeidsdeskundigen. Waarom is er een arts nodig op dit gebied?

We mogen vooral heel blij zijn dat al deze professionals zich bezighouden met de werkende mens, vertellen onze dokters. ‘Werk is gewoon heel belangrijk’. De bedrijfsarts en verzekeringsarts onderscheiden zich in het feit dat zij als enigen klachten van werkende mensen als medisch kunnen en mógen duiden. Tegelijkertijd kijken zij breder naar andere oorzaken in bijvoorbeeld de werk- en privéomgeving. Als iemand klachten heeft waarvoor geen strikt medische oorzaak te vinden is, kunnen we ook andere factoren verkennen die een rol kunnen spelen,’ legt Tessa uit. ‘Ons vak vraagt om brede medische kennis én om kennis van psychosociale aspecten. Dat is de kern van onze medische expertise,’ vult adviseur verzekeringsarts Heefan Cheung aan.

Wat kan de verzekeringsarts betekenen voor iemand?

Verzekeringsartsen beoordelen cliënten en geven advies, op medisch en sociaal gebied. Bij UWV, waar Heefan werkt, helpen artsen cliënten verder door hen perspectief te bieden. Dit doen zij in multidisciplinair overleg. Veel cliënten zijn lang ziek en vinden het moeilijk hun plekje in de maatschappij te vinden. ‘Werk is daarin belangrijk’, vertelt Heefan. ‘Mensen die thuiszitten, geven vaak aan dat ze iets willen doen, ze willen zich nuttig voelen en iets bijdragen aan de maatschappij.’ De verzekeringsarts helpt hen op weg en kan er ook voor zorgen dat deze mensen de (financiële) ruimte krijgen om hier aan te werken. ‘De kracht van de verzekeringsarts zit erin dat hij of zij verder kijkt dan de diagnose.’

En hoe zit dat met de bedrijfsarts?

De bedrijfsarts adviseert werkenden en werkgevers. Ook zorgt de bedrijfsarts voor begeleiding en advies tijdens ziekte en re-integratie. En ook wanneer een werknemer niet ziek is, kunnen werknemer en werkgever bij hem of haar terecht met vragen over gezondheid en werkomstandigheden. Op organisatieniveau kun je veel impact hebben op de gezondheid van een grote groep mensen. Tessa richt zich onder andere op preventie en samen met haar werkgever Erasmus MC is zij bezig om nachtwerken zo gezond mogelijk te maken. ‘We hebben een programma ontwikkeld met onder andere powernapbanken, waar medewerkers in de nacht gebruik van kunnen maken. Even 20 minuutjes dutten om te herstellen voor de tweede helft van je dienst of voordat je naar huis gaat om veilig aan je terugreis te beginnen.’

Wat moet je in je hebben om bedrijfsarts of verzekeringsarts te worden?

‘Je moet nieuwsgierig zijn,’ luidt het eensgezinde antwoord. Wat Heefan vooral zo mooi vindt aan het vak is dat je niet een superspecialist bent op één gebied of orgaan. ‘Ik kan juist de tijd nemen om de gehele mens in kaart te brengen en te analyseren.’ Daar is het Tessa het helemaal mee eens. ‘En je kunt je als verzekeringsarts en bedrijfsarts alsnog tot superspecialist ontwikkelen in innovatie of onderzoek. Binnen arbeid en gezondheid zitten heel veel verdiepingsmogelijkheden.’

Benieuwd naar het hele verhaal? Luister de hele podcast bovenaan deze pagina, op spotify of op Soundcloud. Veel luisterplezier!

Heefan Cheung

Heefan is adviseur verzekeringsarts bij UWV en heeft een passie voor rechtvaardigheid: als ze geen arts was geworden, was ze rechten gaan studeren. Ze adviseert het management en bewaakt de professionele kwaliteit van haar team verzekeringsartsen en de afdeling. Ook draait ze zelf spreekuren.

Tessa Kouwenhoven – Pasmooij

Tessa werkt als bedrijfsarts voor Erasmus MC en IJsselland Ziekenhuis en heeft haar eigen bedrijf: VitAll. Ze heeft een holistische blik en is gepromoveerd. In haar dagelijks werk ziet ze patiënten en leidinggevenden, geeft ze trainingen én houdt zich bezig met diverse onderzoeken en innovatieve programma’s.


Podcast: een andere afslag

Meer horen over het vak en de opleiding? Luister ook naar de podcast van aios Lisette en Boyd. Lisette was al jaren verkocht aan het hart en Boyd wist zeker dat hij orthopeed ging worden. Toch namen ze tijdens hun geneeskundestudie beiden een totaal andere afslag.


Meer informatie over

Een andere afslag

Lisette was al jaren verkocht aan het hart en Boyd wist zeker dat hij orthopeed ging worden. Toch namen ze beiden een totaal andere afslag. 

Dit was toch wat ik altijd wilde?

Als geneeskundestudent stond het voor Boyd Thijssens als een paal boven water dat hij orthopeed zou worden. ‘De rest vond ik niet interessant genoeg’, blikt Boyd terug. Totdat hij daadwerkelijk, na jarenlang studeren op de orthopedie-afdeling rond mocht lopen. ‘Ik had daar zo lang naar uitgekeken. En toen kwam ik erachter dat het toch niet mij paste. Een moeilijke conclusie, want dit was toch wat ik altijd wilde?’

Mensen leren kennen

De coschappen waar hij vooraf weinig van verwachtte, zoals psychiatrie en huisartsengeneeskunde, verrasten hem juist weer positief. ‘Je leert mensen kennen en je kijkt niet alleen naar het menselijk functioneren op medisch vlak, maar neemt ook de psychologische en sociale factoren mee.’ Oog hebben voor al die aspecten vond Boyd belangrijk: ‘Het draagt allemaal bij aan de gezondheid van mensen.’ Uiteindelijk vond hij in de sociale geneeskunde zijn plek en ging in opleiding tot bedrijfsarts.

Liefde voor het hart

Aios verzekeringsgeneeskunde Lisette Hubens heeft een vergelijkbaar verhaal. Haar voorliefde voor het hart is diepgeworteld. ‘Ik heb eerst biomedische wetenschappen gestudeerd en veel onderzoek gedaan naar het hart. Ik vond het fantastisch.’ Toen ze vervolgens geneeskunde ging studeren bleef ze onderzoek doen naar het hart en ging ze als anios aan de slag bij cardiologie. Snel daarna kwam de ommezwaai.

De patiënt achter de ziekte

In de kliniek ontdekte ze dat het vooral de patiënt achter de ziekte is die haar interesseert. ‘Op een gegeven moment lag er een man op zaal met zeer ernstig hartfalen en hij was niet therapietrouw’, vertelt ze. ‘Tot hij op een gegeven moment maatjes werd met zijn buurman. Hij begon zijn pillen goed te nemen. En dat had een therapeutisch effect.’ Ze besefte dat de omgeving van de patiënt veel invloed heeft op ziekte en herstel en wilde daar meer van weten. Haar eerste stap richting de afslag arbeid en gezondheid was hiermee gezet.

Benieuwd naar het hele verhaal van Boyd en Lisette? Luister de hele op deze pagina, spotify of op Soundcloud. Veel luisterplezier!

Lisette Hubens

Lisette is aios verzekeringsgeneeskunde en werkt bij UWV. Daarnaast geeft ze les aan coassistenten. Haar doel is om de persoon achter de ziekte te begrijpen en mensen van daaruit te activeren richting de maatschappij. Lisette volgt de opleiding tot verzekeringsarts bij SGBO Radboudumc.

Boyd Thijssens

Tijdens de opname van deze podcast was Boyd aios bedrijfsgeneeskunde en werkte hij bij Ziektewetloket. Inmiddels is hij bedrijfsarts en medisch directeur bij De Nieuwe Arts. Boyd gaat voor optimale gezondheidswinst, tilt zo nu en dan 280 kilo de lucht in en is altijd op zoek naar de vraag achter de vraag.


Meer podcasts:


Meer informatie over: